Vụ cá chết hàng loạt: Có thể phải thuê chuyên gia nước ngoài tìm nguyên nhân