Vụ bức xúc đóng quỹ phụ huynh: Trả lại tiền đã đóng qua chuyển khoản

Sau khi báo phản ánh việc việc, trường tổ chức cuộc họp đột xuất với phụ huynh. Ảnh: Huân Cao
Sau khi báo phản ánh việc việc, trường tổ chức cuộc họp đột xuất với phụ huynh. Ảnh: Huân Cao
Sau khi báo phản ánh việc việc, trường tổ chức cuộc họp đột xuất với phụ huynh. Ảnh: Huân Cao
Lên top