Vụ bò trượt chân làm lộ cốt gỗ ở kênh thuỷ lợi: Trách nhiệm giám sát và kỹ thuật

Đoàn kiểm tra đã tiến hành đập vỡ 11 thanh giằng ngẫu nhiên tại kênh S8.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành đập vỡ 11 thanh giằng ngẫu nhiên tại kênh S8.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành đập vỡ 11 thanh giằng ngẫu nhiên tại kênh S8.
Lên top