Vụ “Bỏ tiền tỉ, vỡ mộng định cư Mỹ”: Công ty Total Consultancy Limited VN tạm ngừng hoạt động

Khách hàng được hướng dẫn chuyển thẳng tiền dịch vụ vào tài khoản của giám đốc Trần Tôn Nữ Kiều Loan. Ảnh: Trần Tuấn
Khách hàng được hướng dẫn chuyển thẳng tiền dịch vụ vào tài khoản của giám đốc Trần Tôn Nữ Kiều Loan. Ảnh: Trần Tuấn
Khách hàng được hướng dẫn chuyển thẳng tiền dịch vụ vào tài khoản của giám đốc Trần Tôn Nữ Kiều Loan. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top