Vụ bác sĩ “nói xấu Bộ trưởng”: Bộ Y tế không chỉ đạo, Sở Y tế Thừa Thiên - Huế phải tự xử lý

Quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Truyện.
Quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Truyện.