Vụ "7 năm phát hiện 300 xác thai nhi": Không có dấu hiệu tội phạm

Nhân viên Nhà máy rác Cà Mau chỉ nơi chôn xác thai nhi tại bãi rác (ảnh Nhật Hồ)
Nhân viên Nhà máy rác Cà Mau chỉ nơi chôn xác thai nhi tại bãi rác (ảnh Nhật Hồ)
Nhân viên Nhà máy rác Cà Mau chỉ nơi chôn xác thai nhi tại bãi rác (ảnh Nhật Hồ)
Lên top