Vụ 7 học sinh giỏi đuối nước tử vong: Một thị trấn 7 đám tang