Vụ 600 học sinh ở Hà Tĩnh bị thất học: Bộ GDĐT phải chịu một phần trách nhiệm