Vụ 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần: Phải xem đây như một tội ác

Số heo bị tiêm thuốc an thần nằm la liệt. Ảnh Sơn Hòa
Số heo bị tiêm thuốc an thần nằm la liệt. Ảnh Sơn Hòa
Số heo bị tiêm thuốc an thần nằm la liệt. Ảnh Sơn Hòa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM