Vụ 3 cây cổ thụ "khủng" bị bắt giữ: Có người đến xin gặp làm việc với kiểm lâm

Sáng 3.4 đã có người đến tự nhận là chủ 3 cây cổ thụ nhưng giấy tờ không hợp lệ. Ảnh: NĐT
Sáng 3.4 đã có người đến tự nhận là chủ 3 cây cổ thụ nhưng giấy tờ không hợp lệ. Ảnh: NĐT
Sáng 3.4 đã có người đến tự nhận là chủ 3 cây cổ thụ nhưng giấy tờ không hợp lệ. Ảnh: NĐT
Lên top