Vụ 209 trẻ nhiễm sán lợn: Hai câu hỏi từ "điểm nóng" Thuận Thành

Chị Nguyễn Thị Vân và giấy xét nghiệm sán lợn của con gái.
Chị Nguyễn Thị Vân và giấy xét nghiệm sán lợn của con gái.
Chị Nguyễn Thị Vân và giấy xét nghiệm sán lợn của con gái.
Lên top