Vụ 2 thi thể bị đổ bêtông: Gia đình mất liên lạc với nạn nhân nhiều tháng

Ngôi nhà nạn nhân Trần Đức Linh từng sinh sống
Ngôi nhà nạn nhân Trần Đức Linh từng sinh sống
Ngôi nhà nạn nhân Trần Đức Linh từng sinh sống
Lên top