Vụ 14 con trâu chết bất thường ở Ba Vì: Một con trâu bị đào lên lấy thịt?

Xác con trâu bị người dân đào lên lấy thịt mang đi. Ảnh: Trần Cường
Xác con trâu bị người dân đào lên lấy thịt mang đi. Ảnh: Trần Cường
Xác con trâu bị người dân đào lên lấy thịt mang đi. Ảnh: Trần Cường
Lên top