Vụ 13 mộ liệt sĩ toàn đất đá: Tìm kiếm toàn bộ nhân chứng, thông tin

13 mộ liệt sĩ TNXP toàn đất đá ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Tâm Am
13 mộ liệt sĩ TNXP toàn đất đá ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Tâm Am
13 mộ liệt sĩ TNXP toàn đất đá ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Tâm Am
Lên top