Vụ 12 cán bộ lấn chiếm đất công: Yêu cầu kiểm điểm, khắc phục hậu quả

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm đối với những cán bộ liên quan đến vụ lấn chiếm đất công tại kênh N2 cũ.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm đối với những cán bộ liên quan đến vụ lấn chiếm đất công tại kênh N2 cũ.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm điểm đối với những cán bộ liên quan đến vụ lấn chiếm đất công tại kênh N2 cũ.
Lên top