Vụ 106 cây cổ thụ đường Kim Mã bị bỏ rơi: Sở, ngành vào cuộc tháo gỡ?

Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ đất cho công ty Beepro thuê để chăm sóc hàng cây Kim Mã đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý vụ việc.
Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ đất cho công ty Beepro thuê để chăm sóc hàng cây Kim Mã đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý vụ việc.
Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ đất cho công ty Beepro thuê để chăm sóc hàng cây Kim Mã đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý vụ việc.
Lên top