Vòng luẩn quẩn bán thận: Học thuộc hộ khẩu người khác để... khai gian

Giấy xác nhận nhân thân và người thân trong cuộc gặp trước khi mổ cũng được làm giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Giấy xác nhận nhân thân và người thân trong cuộc gặp trước khi mổ cũng được làm giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Giấy xác nhận nhân thân và người thân trong cuộc gặp trước khi mổ cũng được làm giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Lên top