Voi nhà quật chết nài voi ở Đắk Lắk: Vì đâu voi nhà hóa dữ?

Con voi nhà bỗng hóa dữ quật chết 1 nài voi ở huyện Lắk. Ảnh: Người dân cung cấp
Con voi nhà bỗng hóa dữ quật chết 1 nài voi ở huyện Lắk. Ảnh: Người dân cung cấp
Con voi nhà bỗng hóa dữ quật chết 1 nài voi ở huyện Lắk. Ảnh: Người dân cung cấp
Lên top