Vợ trẻ nhảy sông tự vẫn làm chồng chết đuối

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ.
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ.