Võ sư Nam An Khánh nói về vụ bị võ sư Nam Anh Kiệt đến "đánh gãy răng"

Võ sư Nam Anh Kiệt áo hồng, đang đánh võ sư Nam An Khánh áo trắng. Ảnh: cắt clip
Võ sư Nam Anh Kiệt áo hồng, đang đánh võ sư Nam An Khánh áo trắng. Ảnh: cắt clip
Võ sư Nam Anh Kiệt áo hồng, đang đánh võ sư Nam An Khánh áo trắng. Ảnh: cắt clip
Lên top