Vợ ông Dũng “lò vôi” tố một "thần y" lừa tiền cứu trợ lũ lụt, xây chùa

Bà Nguyễn Phương Hằng tố một thần y chiếm dụng tiền ủng hộ bão lụt, xây chùa. Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Phương Hằng tố một thần y chiếm dụng tiền ủng hộ bão lụt, xây chùa. Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Phương Hằng tố một thần y chiếm dụng tiền ủng hộ bão lụt, xây chùa. Ảnh: Đình Trọng
Lên top