Vợ ốm nặng, con sắp sinh nhưng bất lực đứng khóc ở chốt kiểm dịch

Ông Đặng Văn Lập không thể qua chốt kiểm dịch vì chưa có giấy xác nhận của UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Ông Đặng Văn Lập không thể qua chốt kiểm dịch vì chưa có giấy xác nhận của UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Ông Đặng Văn Lập không thể qua chốt kiểm dịch vì chưa có giấy xác nhận của UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top