Vỡ òa hạnh phúc khi bé sơ sinh nhiễm COVID-19 khỏe mạnh trở về vòng tay mẹ

Chăm sóc theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi nhiễm COVID-19 trong Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: BS Huệ cung cấp
Chăm sóc theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi nhiễm COVID-19 trong Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: BS Huệ cung cấp
Chăm sóc theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi nhiễm COVID-19 trong Bệnh viện Vũng Tàu. Ảnh: BS Huệ cung cấp
Lên top