Vỡ hụi nhảy cầu tự tử, vợ tử vong, chồng thoát chết nhờ biết bơi