Vỡ đập Đầm Thìn - Phú Thọ, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp

Đập Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị vỡ với chiều dài 5m. Ảnh: TTXVN
Đập Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị vỡ với chiều dài 5m. Ảnh: TTXVN
Đập Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị vỡ với chiều dài 5m. Ảnh: TTXVN
Lên top