“Vỡ” chương trình nhà ở xã hội

Để chương trình nhà ở xã hội đạt hiệu quả thì cần phải có nguồn vốn hỗ trợ ổn định. Ảnh: Lê Quân
Để chương trình nhà ở xã hội đạt hiệu quả thì cần phải có nguồn vốn hỗ trợ ổn định. Ảnh: Lê Quân
Để chương trình nhà ở xã hội đạt hiệu quả thì cần phải có nguồn vốn hỗ trợ ổn định. Ảnh: Lê Quân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM