Vợ chồng lão nông cầm 100 triệu tiền mặt đi ủng hộ quỹ phòng dịch COVID-19

Ông Hà Khoa phơi tinh bột nghệ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hà Khoa phơi tinh bột nghệ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hà Khoa phơi tinh bột nghệ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top