VNPT trao học bổng cho các thủ khoa đại học tại Hà Nội