VNA phát ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng" trên chuyến bay

VNA sẽ đồng loạt phát ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” trên các chuyến bay vào 11h30 ngày 30.4.2021. Ảnh VNA
VNA sẽ đồng loạt phát ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” trên các chuyến bay vào 11h30 ngày 30.4.2021. Ảnh VNA
VNA sẽ đồng loạt phát ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” trên các chuyến bay vào 11h30 ngày 30.4.2021. Ảnh VNA
Lên top