Vissan xin lỗi vụ "tiêu chảy do ăn thịt gà quá hạn sử dụng"