Họp báo chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ XII:

Vinh quang Việt Nam 2015 - trưởng thành cùng đất nước