Vĩnh Phúc: Xe bus, taxi chỉ được sử dụng 50% số ghề ngồi

Vĩnh Phúc: Xe bus, taxi chỉ được sử dụng 50% số ghề ngồi. Ảnh minh họa: Sở TTTT Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc: Xe bus, taxi chỉ được sử dụng 50% số ghề ngồi. Ảnh minh họa: Sở TTTT Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc: Xe bus, taxi chỉ được sử dụng 50% số ghề ngồi. Ảnh minh họa: Sở TTTT Vĩnh Phúc
Lên top