Vĩnh Phúc: Vụ lúa được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây

Kết thúc Quý III 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt cột mốc tăng trưởng cao gấp nhiều lần bình quân của cả nước. Ảnh minh họa: LDO.
Kết thúc Quý III 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt cột mốc tăng trưởng cao gấp nhiều lần bình quân của cả nước. Ảnh minh họa: LDO.
Kết thúc Quý III 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt cột mốc tăng trưởng cao gấp nhiều lần bình quân của cả nước. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top