Vĩnh Phúc: Truy vết liên quan ca bệnh tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Thông báo khẩn truy vết thông tin ca bệnh tại BV Nhiệt đới T.Ư. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Thông báo khẩn truy vết thông tin ca bệnh tại BV Nhiệt đới T.Ư. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Thông báo khẩn truy vết thông tin ca bệnh tại BV Nhiệt đới T.Ư. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Lên top