Vĩnh Phúc: Tiếp tục đề xuất cho học sinh nghỉ học từ ngày 10.5

Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc có thể sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5 để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc có thể sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5 để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc có thể sẽ tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5 để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Lên top