Vĩnh Phúc: Thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên

Cán bộ phường Hội Hợp thường trực giám sát tại một địa điểm cách ly trên địa bàn phường đêm 6.5. Ảnh: Duy Lân.
Cán bộ phường Hội Hợp thường trực giám sát tại một địa điểm cách ly trên địa bàn phường đêm 6.5. Ảnh: Duy Lân.
Cán bộ phường Hội Hợp thường trực giám sát tại một địa điểm cách ly trên địa bàn phường đêm 6.5. Ảnh: Duy Lân.
Lên top