Vĩnh Phúc: Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện ra viện

Vĩnh Phúc: 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện ra viện. Ảnh minh họa: LDO.
Vĩnh Phúc: 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện ra viện. Ảnh minh họa: LDO.
Vĩnh Phúc: 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện ra viện. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top