Vĩnh Phúc: Tạo điều kiện để chuyên gia, lao động làm việc trực tuyến

Hình ảnh xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Hình ảnh xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Hình ảnh xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Lên top