Vĩnh Phúc: Tạm thời đình chỉ 2 cán bộ Công an liên quan đến xử lý bar Sunny

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 02 cán bộ của Công an T.P Phúc Yên. Ảnh: Bộ Y tế.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 02 cán bộ của Công an T.P Phúc Yên. Ảnh: Bộ Y tế.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 02 cán bộ của Công an T.P Phúc Yên. Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top