Vĩnh Phúc: Hơn 10.000 tổ liên gia tự quản phòng, chống dịch COVID-19

Tổ COVID cộng đồng thống kê danh sách các hộ dân theo từng cụm. Ảnh. H.A
Tổ COVID cộng đồng thống kê danh sách các hộ dân theo từng cụm. Ảnh. H.A
Tổ COVID cộng đồng thống kê danh sách các hộ dân theo từng cụm. Ảnh. H.A
Lên top