Vĩnh Phúc: Hoả hoạn tại quán bar X5

Lực lượng chứng năng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Lực lượng chứng năng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Lực lượng chứng năng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Lên top