Vĩnh Phúc: Đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù cho công tác phòng, chống dịch

Đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Linh.
Đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Linh.
Đề xuất ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Khánh Linh.
Lên top