Vĩnh Phúc: Đầu tư hàng chục tỉ đồng, xã nghèo vẫn "khát" nước

Nhiều hộ dân đã có ý định đập bỏ các bể nước sạch do nhà nước xây dựng
Nhiều hộ dân đã có ý định đập bỏ các bể nước sạch do nhà nước xây dựng
Nhiều hộ dân đã có ý định đập bỏ các bể nước sạch do nhà nước xây dựng
Lên top