Vĩnh Phúc: Cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại từ 0h ngày 17.6

Hình ảnh người dân ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Hữu Vinh.
Hình ảnh người dân ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Hữu Vinh.
Hình ảnh người dân ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Hữu Vinh.
Lên top