Vĩnh Phúc: Chuẩn bị 300 giường cách ly y tế người nước ngoài đến làm việc

Đại diện các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ những khó khăn trong nhập cảnh. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Đại diện các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ những khó khăn trong nhập cảnh. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Đại diện các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ những khó khăn trong nhập cảnh. Ảnh: Vĩnh Thiệu.
Lên top