Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ từ ngày 10.5 để phòng, chống dịch COVID-19

Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5 đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5 đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.5 đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top