Vĩnh Phúc: Bệnh viện Y Dược cổ truyền trở thành vùng cách ly y tế

Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ 00h00 ngày 8.5 Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ 00h00 ngày 8.5 Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ 00h00 ngày 8.5 Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Lên top