Vĩnh Phúc: 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách đạt gần 25.000 tỉ đồng

Vĩnh Phúc chống dịch tốt và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: LDO.
Vĩnh Phúc chống dịch tốt và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: LDO.
Vĩnh Phúc chống dịch tốt và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top