Vĩnh Phúc: 40 cán bộ Sở Y tế là F2 xin cách ly tại sở

Lãnh đạo Vĩnh Phúc và bác sỹ BV đa khoa tỉnh trao đổi tình hình dịch bệnh đêm 6.5 ảnh: Năm Duy.
Lãnh đạo Vĩnh Phúc và bác sỹ BV đa khoa tỉnh trao đổi tình hình dịch bệnh đêm 6.5 ảnh: Năm Duy.
Lãnh đạo Vĩnh Phúc và bác sỹ BV đa khoa tỉnh trao đổi tình hình dịch bệnh đêm 6.5 ảnh: Năm Duy.
Lên top