Vĩnh Phúc: 13 ngày liên tiếp chưa phát hiện ca mắc COVID-19 mới

Hình ảnh xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Hình ảnh xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Hình ảnh xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Lên top